Financování

V případě Vašeho zájmu o byt s Vámi uzavřeme Rezervační smlouvu, abyste si mohli vyřešit případné financování koupě a přitom nepřišli o Váš vysněný byt. Rezervační poplatek činí 5% z pořizovací ceny bytu a započítává se do kupní ceny. Následně s Vámi uzavřeme Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, po jejímž podpisu uhradíte 25% z kupní ceny bytu. Po podání žádosti o kolaudaci Vás požádáme o úhradu třetí splátky ceny bytu ve výši 50% z kupní ceny. Doplatek kupní ceny proběhne po podpisu kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva. Samozřejmě je možný individuální přístup a postup dle potřeb kupujících.

K financování Vaše bytu doporučujeme: